HVO i tankarna

2016-10-05

HVO i våra tankar i Mariestad och Vårby

BIBAB startade redan 2009 med fossilfritt bränsle, då var det RME. Sedan dess har det hänt en del och just nu tankas mer än hälften av våra bilar fossilfritt. I våras startade vi upp en egen tank med HVO i Mariestad och under september fyllde vi upp med HVO i Vårby i den tank som tidigare innehållit vanlig MK1 diesel.

En övergång till förnyelsebart bränsle ger stora resultat för miljö och ekonomi. Vi märker ett stort intresse från nya kunder av att vi använder förnybart bränsle. En del kunder har krav på 100% fossilfritt bränsle vilket gör att vi hela tiden måste följa med i utvecklingen av nya fossilfria drivmedel. Tillsammans med en effektiv transportplanering, samdistribution och en modern fordonsflotta minskar vi vår miljöpåverkan ytterligare, säger Jens Boström, VD BIBAB.

Fakta HVO
HVO är ett enkel, klimatsmart och ekonomiskt alternativ till fossil diesel. Den HVO som Energifabriken levererar är 100 % förnybart. Det är en 100% förnybar diesel som framställs genom hydrering av växt och djurfetter. HVO kan användas på alla typer av dieselmotorer och har utmärkta köldegenskaper och klarar drift ner till minus 34 grader. Det behövs inget omställningsarbete från fossil diesel till HVO