Distribution

Läkemedel

BIBAB distribuerar "dosläkemedel" i Västra Götalandsregionen och i Hallands län. Vi har ett helt papperslöst flöde och fullständig track & trace. Alla som hanterar godset är GDP utbildade.

Distribution till Systembolaget

Vi har en omfattande distribution för flera kunders räkning till Systembolagets butiker. En eller flera leveranser per vecka med kort ledtid från upphämtning till leverans. Vi kan erbjuda en helhetslösning från Leverantörens lager till bolagets butik. Om fjärrtransport redan är ordnad så erbjuder vi distributionen från terminal till butik.
Att leveransen kommer fram hel och ren och i rätt tid är självklart. Tidspassning till kund är ett prioriterat område för Systembolaget och i deras mätning ligger vi i topp.

Dryckesdistribution till restaurang, DVH och övriga kunder

Idag levererar vi en eller flera dagar i veckan till över 4000 leveransplatser i detta segment. Distributionen sker ofta tillsammans med andra leveranser men kan också skräddarsys utifrån vår kunds önskemål. Dryckesdistribution kännetecknas av att man till restaurang ofta levererar in till lagret och roterar lagret, chauffören tar också emballage i retur, t.ex. fat och backar.

Distribution av pall och styckegods

Våra fordon och utrustning är anpassade för tungt gods och det mesta vi kör idag måste hanteras med största varsamhet så oavsett vad som behöver transporteras så kommer våra chaufförer att utföra uppdraget med allra högsta kvalitet.