Fair Transport

Bra val ska löna sig. För både de som köper och säljer transporter.

Vi är med i Sveriges Åkeriers program Fair Transport, vilket innebär att vi skrivit under på att följa ett antal åtaganden som gäller trafiksäkerhet, miljöhänsyn och ansvar.

  • Vi kör trafiksäkert
  • Vi kör klimatsmart
  • Vi tar ansvar

Tack vare dessa åtaganden gör vi skillnad och underlättar för transportköparna att göra rätt val.
Läs mer detaljer om vad som ingår på Sveriges Åkeriers hemsida.