Miljö och hållbarhet

  • BIBAB är certifierade enligt ISO 14001.
  • BIBAB arbetar efter riktlinjerna i Fair Transport.
  • Det är viktigt för oss att förebygga och minska utsläppen till luft från vår verksamhet. Fossilfria bränslen är viktigt och vi tankar HVO och RME i så stor utsträckning som möjligt.