Miljöpolicy

Vårt miljöcertifikat »

Vi skall verka för att minska påverkan på miljön och därmed förbättra vår omgivning både lokalt och globalt. Vår målsättning är att våra kunder skall se oss som ett bra miljöalternativ.

Det åstadkommer vi genom att:

  • Förebygga och minska utsläpp till luften från våra transporter.
  • Arbeta med ständig förbättring av verksamheten ur miljösynpunkt.
  • Våra insatser skall styras av en sammanvägning av miljönytta och vad som är tekniskt, praktiskt och ekonomiskt möjligt.
  • Följa aktuell miljölagstiftning samt andra för verksamheten relevanta lagar och regler.
  • Föra en aktiv dialog med kunder, leverantörer och samarbetspartner om miljöförbättringar.