Terminalhantering

Vi erbjuder en säker och effektiv lagerhantering. Vi kan erbjuda plock av order, ompackning av gods, uppmärkning av gods etc. Lagerhållning kan erbjudas. Vi erbjuder crossdocking dvs sortering och samlastning av produkter som levereras in i olika leveranser. Lastning och lossning sker vid lastkaj med vädertätning.