Vi har 17 terminaler spridda över Sverige

På våra terminaler crossdockar (d.v.s. sorterar och samlastar) vi volymer från flera kunder och samdistribuerar sedan leveranserna till slutkund. Det ger god transportekonomi och minskar miljöpåverkan.

Vi erbjuder lagring på terminalerna för att t.ex. kunna leverera akuta order till kund med kort ledtid.

Terminalerna håller en hög säkerhetsnivå med bland annat kameraövervakning av lokaler och portar dygnet runt samt bevakningsrutiner och moderna larmlösningar. Terminalerna håller en temperatur mellan +5 och +25 grader.

Var finns vi?

Terminaler

Stockholm
Jönköping
Mariestad
Gävle
Boden

Göteborg
Kalmar
Uddevalla
Sundsvall
Örnsköldsvik

Malmö
Växjö
Kil 
Östersund

Norrköping
Visby
Grängesberg
Umeå

Transportplanering, administration, ledning

Stockholm

Utgående från våra terminaler sker distribution dagligen till de flesta orter i Sverige. Vi har möjlighet att skräddarsy distributionslösningar utifrån Era önskemål på alla orter i Sverige, tveka inte att höra av dig.